บันทึกประจำวัน สัปดาห์ที่ 4
หน่วยการติดต่อสื่อสาร

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำ
ก่อนเข้าห้องเรียน เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนเคลื่อนไหวและจังหวะ(ผู้นำ-ผู้ตาม)
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (เรื่องการสื่อสารทางจดหมาย) กิจกรรมสร้างสรรค์ (จดหมายสื่อรัก)
กิจกรรมกลางแจ้ง (เล่นเครื่องเล่น-สนาม)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เกมการศึกษา สอนพิเศษเด็ก ส่งเด็กกลับบ้านและเตรียมสื่อการสอนใน วันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหว(การปฏิบัติตามข้อตกลง) กิจกรรมเสริมประสบการณ์
(การสื่อสารโดยใช้สัตว์) กิจกรรมสร้างสรรค์ (ไปรษณีย์สื่อสาร)
กิจกรรมกลางแจ้ง (เกมโยนห่วง)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน เล่านิทานให้เด็กฟัง
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา สอนพิเศษเด็ก ส่งเด็กกลับบ้านและเตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหว (การปฏิบัติตามคำสั่ง) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (เรื่องการฟังวิทยุและดูโทรทัศน์) กิจกรรมสร้างสรรค์และ กิจกรรมกลางแจ้ง (เกมกระซิบ)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา สอนพิเศษเด็กส่งเด็กกลับบ้าน และเตรียมสื่อการสอน
…………………………………………

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้า แถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (เรื่องการสื่อสารด้วยโทรศัพท์) กิจกรรมเคลื่อนไหวฯ (การปฏิบัติตามคำสั่ง) กิจกรรมสร้างสรรค์ (การประดิษฐ์โทรศัพท์จากเศษวัสดุ) กิจกรรมกลางแจ้ง (เกมวิ่งส่งจดหมาย)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็ก ล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์ไหว้พระเข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา สอนพเศษเด็ก ส่งเด็กกลับบ้านและ เตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน พาเด็กไปซ้อมเต้นที่ห้องอนุบาล1/2 สอนกิจกรรมเสริมฯ (การสื่อสารด้วยคำพูด)
กิจกรรมสร้างสรรค์ (การทำงานเป็นทีม) กิจกรรมกลางแจ้ง (การเล่นบ่อน้ำบ่อทราย)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา เปิด CD ก-ฮ ให้เด็กดู สอนพิเศษเด็ก ส่งเด็กกลับบ้านและทำความสะอาดห้องเรียน
…………………………………………
วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า วันนี้ซักผ้า ทำความสะอาดหอพัก พิมพ์แผนการสอน ถักไหมพรม (ผ้าพันคอ)
ช่วงเย็น กลับมาพิมพ์แผนการสอนในสัปดาห์ต่อไป พักผ่อน
…………………………………………
วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า วันนี้รีดผ้า ทำความสะอาดที่พัก ไปดูแลทำความสะอาดห้องเรียนชั้นอนุบาล 1/1
ช่วงเย็น พิมพ์แผนการสอน พักผ่อน
…………………………………………

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552